Giải thưởng

30

Điện thoại Samsung
Galaxy J7 Prime
3 ĐIỆN THOẠI mỗi tuần Dành cho bất kỳ ai tham gia chương trình

1000

Trái tim vàng
100 tim vàng mỗi tuần Dành cho khách hàng may mắn khi mua Choco-Pie (hộp 12 bánh) & tham gia chương trình

100

Hộp Chocopie
phiên bản đặc biệt
10 HỘP CHOCOPIE
ĐẶC BIỆT mỗi tuần
Dành cho khách hàng may mắn khi mua Choco-Pie (hộp 12 bánh) & tham gia chương trình